Mandelbrot

Jag håller på med att försöka konvertera ett fraktalprogram som jag gjort till PC till Mac, lättare sagt än gjort när man inte ens får igång ursprungsmiljön under Win 7 >.< En mandelbrotfraktal är i princip en samling punkter i det komplexa talplanet som vid iteration aldrig överskrider ett speciellt satt värde. Formel: zn+1 = zn2 + c
Men såhär ser typiska Mandelbrotfraktaler ut i mitt program:

This entry was posted in Personligt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *